nádrže na vodu
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-18 hod.)
0 ks
za 0 CZK
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Jakou velikost zvolit?

 


Vypočítejte si orientační velikost jímky

Výběr velikosti pro použití v občanské zástavbě se řídí základním výpočtem dle ČSN 75 6081 ze vztahu:

V = n * q * t (m³)

V - požadovaný užitečný objem

n - počet napojených obyvatel

q - specifická průměrná spotřeba vody v m³ / osoba

t - časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech


 

Jaký typ zvolit?

 

O tom zda-li zvolit nádrž samonosnou, dvouplášťovou nebo k obetonování, rozhoduje primárně struktura podloží, ve kterém bude uložena. Každý typ je vhodný do jiného prostředí, co nám tedy kvalita půdy řekne o tom, jaký typ vybrat?


 

Retenční nádrž na dešťovou vodu

 

     Samonosná

Vhodné do míst se stabilním podložím bez výskytu
spodních vod nebo jílovité půdy bez statického
zatížení.

      K obetonování

Vhodné do míst s vyšším statickým zatížením
poblíž pozemních komunikací a nosných sloupů
bez výskytu spodních vod.

    Dvouplášťová

Vhodné do míst s nestabilním podložím
výskytem vyšší hladiny spodní vody
jílovité či písčité půdy a vyšším
statickým zatížením.

Dotace Dešťovka

Čerpejte dotace na využívání dešťové vody

ApoPlast deštovka

Každý, kdo se rozhodne hospodařit s dešťovou vodou, může žádat o dotace z programu Dešťovka. Ke každé žádosti o podporu je nutné vždy přiložit odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, jehož hlavní součástí je zjednodušená projektová dokumentace a stanovení sledovaných indikátorů.

Sdělte nám svůj záměr a my Vám jej pomůžeme zrealizovat. Pro Vámi vybraný systém zpracujeme odborný posudek, díky kterému získáte dotaci.

Využíváním dešťové vody nejen že šetříte pitnou vodu, nyní můžete ušetřit i část úspor na pořízení řešení sběru pitné vody. Od 1. října 2018 běží druhá vlna dotačního programu Dešťovka, pro který stát uvolnil 340 milionů korun. A není na co čekat.

Příjem žádostí sice není omezen časově, ale právě vyčerpáním stanovené částky. 

Celkově tak můžete čerpáním maximální částky až 105 000 Kč ušetřit až 50 % pořizovacích nákladů na řešení sběru a využívání dešťové vody. Dotace můžete uplatnit na nákup nádrže a příslušenství, na zemní práce i případné úpravy rozvodů.

Kdo může čerpat dotace:

  • majitelé rodinných a bytových domů na území ČR
  • majitelé rekreačních domů určencýh k trvalému bydlení

Podrobnosti čerpání: 

  • Dotace se dělí na fixní část (od 20 do 60 tisíc korun dle programu) a na proměnnou část 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže.
  •  Minimální velikost nádrže činí 2 metry krychlové.       

   Nevíte kde začít? Nevadí vše vyřídíme za Vás !

                                                                                                         

Dotační program Dešťovka

 

 

7. 8. 2017 byla vyhlášena druhá výzva v dotačním programu Dešťovka.

Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.

Celkový objem alokovaných zdrojů ve druhé výzvě je 240 mil. Kč.

Na co získám dotaci a kolik?

Oblast 1:

                                                  Dešťovka

Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady:

Celková výše dotace až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Finanční prostředky bude možné využít na pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady.

Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody

Podpora se vztahuje na stávající domy a nebude ji tedy možné čerpat pro novostavby

Oblast 2:

                                                          Deštovka

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady:

Výše dotace až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Tyto finanční prostředky bude možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady.

Podpora se vztahuje na stávající domy i novostavby na celém území ČR.

Jak podávat žádost?

Příjem žádostí byl zahájen 7. 9. 2017 a probíhá až do vyčerpání alokovaných zdrojů.

Žádost se podává elektronicky na webových stránkách www.dotacedestovka.cz případně na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP.

Žádost je možné vyřídit osobně, nebo na základě plné moci.

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace.

Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

Informaci o přiznání či nepřiznání dotace by měl žadatel obdržet do 3 týdnů od podání žádosti.

Žádat o dotaci mohou vlastníci a stavebníci bytových a rodinných domů určených k trvalému bydlení.

Jaké dokumenty budou potřeba k podání žádosti?

Vlastní internetová žádost:

Odborný posudek zpracovaný dodavatelem systému či autorizovaným projektantem zjednodušená projektová dokumentace s popisem stávajícího a navrhovaného řešení, základními výkresy a schématem zapojení, vyčíslení přínosů

Odborný posudek zpracovává nejčastěji autorizovaný projektant.

Písemný souhlas spoluvlastníků domu pokud je relevantní.

Doklad o akutním nedostatku vody v případě žádosti u stávajícího domu pouze na zálivku zahrady (oblast podpory č. 1)
seznam suchých obcí.

Vyplácení dotace?

Program deštovka

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat                        z vlastních zdrojů.

Podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, ale dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby            (kolaudaci či souhlasu s užíváním.

Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo.

To můžete udělat napřímo, nebo také prostřednictvím projektanta, který tuto konzultaci provede a Vám                              do projektu navrhne již konkrétní řešení.

Pokud jste žádost ještě nepodali:

Jméno žadatele,

Katastrální území, č. parcely z katastru, mobilní telefon

Kdy byla/bude stavba kolaudovaná na trvalé bydlení?

Popis současného řešení dešťové vody v případě novostavby není třeba.

Dešťové svody na terén/do vsakovacího objektu materiál, rozměry/do kanalizace.

Představa o velikosti nové nádrže od nás?

Půdorys střech, případně dalších ploch, které chcete napojit do nádrže. POZOR, u střech                                                        se nejedná o šikmou plochu, ale půdorys.

Střecha obytné části musí být napojena celá.

Sklony střech, případně dalších ploch a přesný popis krytiny pokud více částí, tak každou zvlášť.

Plocha pozemku určeného pro zálivku.

Počet osob žijících v domě a celkový počet WC pro variantu využití dešťové vody na WC.

Preferované umístění akumulační nádrže ideálně vyznačené alespoň ručně ve výkresu, fotce z map..

Řešení bezpečnostního přelivu VSAKEM? rozměry? nebo do kanalizace?

Poznámka o spodní vodě, pokud je výše než 3m pod terénem

Výkresy domu ideálně v DWG, možno v PDF... hlavně situaci, řezy domu atd., ze kterých bude                                      patrné umístění WC pro napojení na DV., umístění technické místnosti pro využití DV na WC.

Odkazy:

Oficiální stránky o dotačním programu a pro podání žádosti - www.dotacedestovka.cz

 

 

Státní fond životního prostředí - Dešťovka

 

 

Seznam suchých obcí

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

 Sociální sítě

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kde nás najdete

Kontakty
www.plastovenadrzejimky.cz
Zákaznická linka
(Po-Pá, 8-18 hod.)
Copyright © 2023 www.plastovenadrzejimky.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz